; SKZW Gdynia - Artykuły: IN MEMORIAM

Logowanie

Nazwa użytkownika

Hasło



Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

Kalendarz

<< Grudzie 2021 >>
Po Wt r Cz Pi So Ni
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Brak wydarze.

Statystyki

Nawigacja

Artykuły: IN MEMORIAM

Pogrzeb kpt.?.w. Janusza Szarka

Z g??bokim ?alem zawiadamiamy, ?e w dniu 25.09.2019 r. zmar? Kpt. ?. w. Janusz Szarek prze?ywszy 76 lat. 

Pogrzeb odb?dzie si? w dniu 30.09.2019 r. o godzinie 12:30 na cmentarzu Katolickim w Sopocie ul. Jacka Malczewskiego 30.

Wystawienie urny z prochami ?p. Janusza Szarka nast?pi o godz. 12:00 w kaplicy na cmentarzu. 

O czym powiadamia pogr??ona w smutku i ?a?obie Rodzina.

 

„Kapitanowie nie umieraj? – na wieczn? wacht? odchodz?”
Cze?? Jego Pami?ci


Pogrzeb kpt.?.w. Tadeusza Kalickiego

Z g??bokim ?alem i smutkiem przekazujemy informacj?, i? dnia 4 lipca 2019 roku odszed? na "wieczn? wacht?" kpt. ?.w. Tadeusz Kalicki.

Kapitan Polskich Linii Oceanicznych, wieloletni Cz?onek Zarz?du i Przewodnicz?cy Rady Nadzorczej Inter Marine sp. z o.o.

 

Uroczysto?ci pogrzebowe odb?d? si? w sobot? dnia 13.07.2019 roku o godz. 1300 w Ko?ciele Rzymskokatolickim PW. Matki Bo?ej Bolesnej przy ul. Ksi?dza Stanis?awa Zawackiego 4 w Gdyni Or?owie.

 

Rodzina prosi o sk?adanie kondolencji wy??cznie w ksi?dze kondolencyjnej, która w tym celu zostanie udost?pniona w trakcie uroczysto?ci pogrzebowych.

Zamiast kwiatów prosi równie? o datki na rzecz Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza w Gda?sku. Wolontariusze b?d? obecni podczas uroczysto?ci.

 

„Kapitanowie nie umieraj? – na wieczn? wacht? odchodz?”
Cze?? Jego Pami?ci  

 

 

 

  


Pogrzeb kpt.?.w. Witolda Pasierba

Z g??bokim ?alem zawiadamiamy, ?e w dniu 22.06.2019 r. zmar? Kpt. ?. w. Witold Pasierb prze?ywszy 91 lat. 

Pogrzeb odb?dzie si? w dniu 28.06.2019 r. o godzinie 13:30 na cm. Witomi?skim w Gdyni. Ró?aniec i msza ?w. o godz. 12:00 w kaplicy ?w. Antoniego w ko?ciele O. Franciszkanów w Gdyni. 

O czym powiadamia pogr??ona w smutku i ?a?obie Rodzina.

 

Zamiast kwiatów b?d? zbierane datki na Hospicjum ?w. Wawrzy?ca w Gdyni

 

„Kapitanowie nie umieraj? – na wieczn? wacht? odchodz?”
Cze?? Jego Pami?ci


Pogrzeb kpt.?.w. Ryszarda Po?pieszy?skiego

Z przykro?ci? informujemy o ?mierci kpt. Ryszarda Po?pieszy?skiego.

Uroczysto?ci pogrzebowe rozpoczn? si? 16 maja 2019r. o 1230 w Piasecznie (Msza ?w. w Antoniowie z pochówkiem w Julianowie).

 
„Kapitanowie nie umieraj? – na wieczn? wacht? odchodz?”
Cze?? Jego Pami?ci
 
 
 

?.P kpt.?.w. Kazimierz Wjtowicz
Z przykro?ci? informujemy, ?e w dniu 02.04.2019 roku zmar? kpt. Kazimierz Wójtowicz ur. w 1937. Absolwent Szko?y Morskiej z 1956 roku.
Wieloletni pracownik PLO, uczestnik jubileuszowej XX wyprawy na Polsk? Stacj? Antarktyczn? im. Henryka Arctowskiego
Pogrzeb odby? si? w pi?tek, 5 kwietnia 2019 na cmentarzu komunalnym przy ul. Spokojnej w Gdyni.
Msza ?wi?ta w intencji Kazimierza zostanie odprawiona 6 maja o godz. 18:30 w ko?ciele "Gwiazda Morza" na ul. Ko?ciuszki 19 w Sopocie.
Z powodu przed?u?aj?cych si? prac renowacyjnych ko?cio?a "Gwiazda Morza" wszystkie nabo?e?stwa s? sprawowane w kaplicy ?w. Wojciecha przy ul. Chopina nr 16 A
„Kapitanowie nie umieraj? – na wieczn? wacht? odchodz?”

Cze?? Jego Pami?ci


Pogrzeb kpt.?.w. Edmunda Chranieckiego

Z ?alem informujemy o ?mierci Naszego Kolegi  kpt. ?w. Edmunda Chrzanieckiego

 Kpt Chrzniecki odszed? na wieczn? wacht? 13 kwietnia 2019 roku.

 

Msza ?wi?ta ?a?obna odprawiona zostanie w Ko?ciele w Gdyni D?browie ul. Nagietkowa 61, w dniu 18 kwietnia o godz. 10:00.

Uroczysto?ci pogrzebowe na Cmentarzu Witomi?skim o godz. 12:00

 

„Kapitanowie nie umieraj? – na wieczn? wacht? odchodz?”
Cze?? Jego Pami?ci

 


Pogrzeb kpt.?.w. Jerzego Pszennego

Z ?alem informujemy o ?mierci Naszego Kolegi kpt. ?.w. Jerzego Pszennego.

 Kpt Pszenny odszed? na wieczn? wacht? 2 kwietnia 2019 roku. Msza ?wi?ta ?a?obna odprawiona zostanie w Ko?ciele pw NSPJ w Gdyni (róg 3 Maja i 1 Armii WP) 6 kwietnia o godz. 1200.

Uroczysto?ci pogrzebowe na Cmentarzu przy ul. Spokojnej o godz. 1300.

 

W latach 1989-1993 pe?ni? funkcj? przewodnicz?cego Stowarzyszenia Kapitanów ?eglugi Wielkiej.

W latach 1970-1973 Jerzy Pszenny pe?ni? funkcj? prodziekana Wydzia?u Nawigacyjnego ds. praktyk morskich w Szkole Morskiej w Gdyni.

Praca we flocie – pocz?tkowo na statkach Genera? Walter, Genera? Bem i Puck. W 1955 roku obejmuje po raz pierwszy stanowisko kapitana na  m/v ‘PUCK”.

Bardzo dobre oceny pracy Jerzego Pszennego sprawiaj?, ?e trafia na flagowy transatlantyk Batory, pocz?tkowo jako I oficer, nast?pnie w 1961 roku najm?odszy, zaledwie 38-letni kapitan.

Uczestniczy? w procesie przekszta?cania „Maasdama” w „Stefana Batorego” i zosta? po przebudowie jego pierwszym kapitanem.

Kpt. ?.w. Jerzy Pszenny przez kilka lat by? przedstawicielem PLO w Sztokholmie. dowodzi? tak?e m.in. polskimi promami, p?ywa? na zagranicznych kontraktach.

Ostatnim statkiem kapitana Pszennego by? wycieczkowiec „Sun Ambassador”. Zako?czy? p?ywanie w 1991 roku

 

„Kapitanowie nie umieraj? – na wieczn? wacht? odchodz?”
Cze?? Jego Pami?ci
 

Pogrzeb kpt.?.w. Edmund Pawlicki

Z przykro?ci? informujemy o ?mierci kpt. Edmunda Pawlickiego (+ 09-02-2019)

Uroczysto?ci pogrzebowe rozpoczn? si? 12 lutego w Pucku w Kosciele pw. ?w. Aposto?ów Piotra i Paw?a godz 10:00.
Pogrzeb odb?dzie si? o godzinie 11:00 na Cmentarzu w Pucku.                                                                 


„Kapitanowie nie umieraj? – na wieczn? wacht? odchodz?”
Cze?? Jego Pami?ci


Pogrzeb kpt.?.w. Miros?awa ?ukawskiego

Z przykro?ci? informujemy o ?mierci kpt. Miros?awa ?ukawskiego (+ 08-01-2019)

Uroczysto?ci pogrzebowe rozpoczn? si? 12 stycznia 2019r. w ko?ciele ?w. Andrzeja Boboli Gdynia Ob?u?e o godz 09:30.
Pogrzeb odb?dzie si? o godzinie 11:00 na Cmentarzu Gdynia Witomino.  
 
„Kapitanowie nie umieraj? – na wieczn? wacht? odchodz?”
Cze?? Jego Pami?ci


Pogrzeb kpt.?.w. Juliana Albrzykowskiego

Z przykro?ci? informujemy o ?mierci kpt. Juliana Albrzykowskiego (+ 11-08-2018) absolwenta PSM w Szczecinie - rocznik 1952.

Uroczysto?ci pogrzebowe rozpoczn? si? 16 sierpnia 2018r. w kaplicy przycmentarnej ?w. Barbary w Ko?cierzynie o godz 1000.
Pogrzeb odb?dzie si? tam?e.  
 
„Kapitanowie nie umieraj? – na wieczn? wacht? odchodz?”
Cze?? Jego Pami?ci

  

Wygenerowano w sekund: 0.00
16,493,206 unikalne wizyty